Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Hans

Hans
Heeft 70 instructies gemaakt

Hoe kun je als startende ondernemer een goed ondernemingsplan schrijven?

Omschrijving

Een sterk ondernemingsplan is de basis voor een goedlopend bedrijf en van essentieel belang voor een startende ondernemer. Hoe kun je een goed ondernemingsplan maken en waar moet je allemaal aan denken? Carel Verdiesen van de NOvAA (Nederlandse Organisatie voor AA-accountants) geeft handige tips.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding

1. Wat is de basis van een ondernemingsplan?

De basis is het idee. Is het idee goed? Vraag eens aan vrienden en familie wat zij ervan vinden. Zoek op het internet of je idee al bestaat en zo ja, of het aanslaat. Is het iets wat al in het buitenland bekend is en waarom dan nog niet hier?

2. Een marktonderzoek doen

Het is belangrijk om een marktonderzoek te doen om erachter te komen of jouw idee verkoopbaar is. Waarom zouden mensen voor jouw idee geld willen betalen en hoeveel zou men willen betalen. Wat moet je idee opbrengen en hoe groot moet de omzet worden? Zo werk je langzaam aan toe naar bijvoorbeeld punten als omzet, kosten en marges. Het belangrijkste punt daarbij is dan natuurlijk of je van de opbrengst zult kunnen leven.

3. Wat staat er allemaal in een ondernemingsplan?

In een ondernemingsplan staat:
  • iets over jezelf en je motivatie
  • iets over je idee, je product en hoe je het één en ander wilt gaan realiseren
  • wat het zal gaan opleveren, wat de kosten zullen zijn en wat je denkt eraan te kunnen verdienen
  • hoeveel geld je moet investeren om je idee te kunnen opstarten, of je dit zelf kunt financieren of moet lenen en hoe je een lening eventueel aflost, kortom je financieel plan

4. Houd rekening met verschillende omstandigheden

In het ondernemingsplan is het heel belangrijk dat je vooraf ook nadenkt over veranderende omstandigheden. Wat betekent het voor jouw onderneming als je 10, 20 of 30% minder draait, welke maatregelen kun je dan nemen om te zorgen dat je kunt blijven bestaan. Ben je bijvoorbeeld flexibel in je kosten met betrekking tot je personeel. Bereken alle scenario's vooraf goed door in je plan.

5. Wat kan ik met een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan zorgt ervoor dat je grip houdt op de realiteit. Het ondernemingsplan fungeert als een kompas waaraan je je als ondernemer moet houden. Gaat het minder, neem dan de maatregelen zoals vastgelegd in het plan.
Het is dus belangrijk dat je de werkelijkheid goed in de gaten houdt en ervoor open staat om kritisch te zien wat er in en met je bedrijf gebeurt!

6. Is een ondernemingsplan alleen voor de startperiode?

Het ondernemingsplan blijft belangrijk totdat je stopt met ondernemen. Omdat het in praktijk vaak anders gaat dan gepland, pas je na een bepaalde periode het plan aan. Je hoeft geen nieuw plan te schrijven, maar past je plan aan, aan hetgeen je in de praktijk hebt geleerd.
Stel je maakt een plan voor 3 jaar vooruit met 1 jaar gedetailleerd. Pas daarna ieder jaar het plan in details aan voor het daarop volgende jaar. Dat plan leg je altijd naast de realisatie.
Een goede ondernemer blijft plannen!
Laat je vooraf goed informeren bij de Bank of bij de Kamer van Koophandel.
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!