Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Weethetsnel

Weethetsnel
Heeft 913 instructies gemaakt

Hoe kun je getallen opmaken in Excel met het toekennen van een waarde?

Omschrijving

Microsoft Excel geeft getallen standaard weer als algemene waarden zonder opmaak. Deze video licht toe hoe je getallen kunt opmaken, zodat je ze in je werkblad in een oogopslag kunt interpreteren.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding
Benodigdheden
  • Computer
  • Excel programma

1. Getallen opmaken via de werkbalk Opmaak

Kies in het menu bovenin de balk het item 'beeld'. Selecteer 'Werkbalken', en vervolgens 'Opmaak'. De werkbalk 'Opmaken' verschijnt in beeld. Selecteer het getal of getallen die je wilt opmaken en klik op de opmaakknop van je keuze.

2. Het valutateken

De valutaknop voegt een valuta symbool toe en geeft de getallen weer met 2 decimalen na de komma. Het valutateken dat wordt gekozen hangt af van de instellingen in het configuratiescherm van Windows. Staat hier het euroteken ingesteld dan zal de valutaknop precies hetzelfde doen als de knop met het euroteken, rechts in de werkbalk.

3. Getallen omzetten in percentages

Klik je op de knop met het percentage teken dan wordt het getal vermenigvuldigd met 100 en komt er een % teken bij te staan.

4. De duizendtalnotatie

Pas je de duizendtalnotatie toe, de knop met 000, dan worden de duizendtallen door een punt gescheiden en worden er twee decimalen na de komma toegevoegd. Hierdoor worden de getallen beter leesbaar.

5. Meer decimalen

Klik je op de knop met ,00 pijltje ,0 dan kun je het aantal cijfers na de komma aanpassen.

6. Alle opties samen wijzigen via celeigenschappen

Klik in het menu op het item 'opmaak', en daarna op 'celeigenschappen'. In het verschenen tabblad getal staan meerdere getalnotaties in categoriën vermeld.

7. De categorie standaard

Dit is de standaard getalnotatie zonder opmaak.

8. De categorie getal

Hierin kun je het aantal decimalen bepalen, een scheidingsgetal bij duizendtallen plaatsen en een opvallende opmaak voor negatieve getallen kiezen.

9. De categorie valuta

Hier heb je de keuze uit diverse valuta. Ook kun je het aantal decimalen instellen en een aparte opmaak voor negatieve waarden.

10. De optie financieel

Hiermee kun je de ingestelde waarden overzichtelijk uitlijnen.

11. De overige categoriën

Binnen deze categoriën heb je de mogelijkheid een datumstijl te kiezen, de tijd op te maken, een percentage in te stellen, het getal als breuk weer te geven of in de wetenschappelijke notatie. Ook kun je getallen laten weergeven als een rekening- of telefoonnummmer.

12. Zelf een getalopmaak instellen

Als je de categorie 'aangepast' kiest krijg je een keuzelijst met een aantal formaten. Bovenaan het venster kun je steeds een voorbeeld zien van je keuze. Wil je zelf een getalnotatie invoeren, selecteer dan de opmaak die het dichtst bij de door jou gewenste opmaak aansluit en breng de wijziging in de balk aan.

13. Tekens gebruiken

Stel je wilt een getal rood weergeven met een duizendtalnotatie en twee decimalen na de komma. Zet in de balk voor het formaat het woord rood tussen haakjes, gevolgd door een hekje, een punt en dan nog drie hekjes. Na het laatste hekje een komma en daarna drie nullen
( (rood)#.###,00 ).
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!