Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Weethetsnel

Weethetsnel
Heeft 913 instructies gemaakt

Euroteken typen: alle sneltoetsen op een rijtje!

Euroteken typen: alle sneltoetsen op een rijtje!
Omschrijving

Hoe typ je het € teken? De handleiding hieronder biedt een compleet overzicht van opties. Je leest welke sneltoetsen je gebruikt om het euroteken te maken op je Windows desktop of laptop, of op een Mac computer. Daarnaast worden ook de opties gegeven voor het invoegen van een euroteken in bijvoorbeeld Word en Excel, of in Google Docs en Google Spreadsheets.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding
Benodigdheden

1. Verschillen tussen toetsenborden

Speciale tekens, zoals de €, kunnen zich op verschillende plekken op het toetsenbord bevinden. Op een Belgisch toetsenbord (AZERTY) bevindt het euroteken zich bijvoorbeeld vaak als combinatie op de E-toets, terwijl dit op een Nederlands toetsenbord (QWERTY) meestal de 5-toets is. De plek van het speciale teken kan bovendien per merk toetsenbord verschillen.

2. Euroteken maken op een Windows toetsenbord

Ook het maken van een euroteken met sneltoetsen kan per toetsenbord anders zijn. Probeer op een Windows laptop of desktop de volgende toetsencombinaties:
 • CTRL + ALT + 5
 • CTRL + Shift + 4
 • ALT + E of CTRL + ALT + E
 • Soms kan het werken om de volgende tekens achter elkaar te typen: (e), oftewel: haakje openen, letter e, haakje sluiten
 • Beschikt jouw computer over een AltGr-toets? Probeer dan de AltGr + 4 toetsencombinatie
Bovenstaande combinaties kun je gebruiken voor het maken van het euroteken op een Windows laptop of computer, zoals een HP, Acer of Asus.
Staat het euroteken op jouw toetsenbord op een andere combinatietoets aangegeven? Maak dan gewoon bovenstaande combinaties met die toets.
Het type toetsenbord kan een rol spelen in of een combinatie wel of niet werkt.

3. Euroteken maken op een Mac toetsenbord (Apple)

Het euroteken op een Apple toetsenbord vind je onder de 2-toets. Je kunt het teken heel eenvoudig invoegen door de OPTION of ALT-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de 2 te drukken. Geeft de combinatie OPTION (of ALT) + 2 geen resultaat? Houd dan ook de Shift toets erbij ingedrukt.
De OPTION-toets heet op oudere Apple computers ALT.

4. Hoe typ je het euroteken in Word?

Je kunt de eerder genoemde sneltoetscombinaties gebruiken om in Word het euroteken in te voegen. Het euroteken kun je ook invoegen via het menu. Ga naar het tabblad INVOEGEN > SYMBOOL > SYMBOLEN en selecteer vervolgens het euroteken (€).
Staat het teken er niet tussen? Klik dan op MEER SYMBOLEN om het in te voegen.

5. Waar vind je het euroteken in Google Docs?

In Google Docs kun je gebruikmaken van de genoemde sneltoetscombinaties. Daarnaast kun je het euroteken in Google Documenten invoegen via het menu. Ga naar INVOEGEN > SPECIALE TEKENS. Zoek vervolgens op EURO, en het euroteken zal tevoorschijn komen in de resultatenlijst. Klik erop om het in je document in te voegen.

6. Hoe maak je het euroteken in Excel?

Gebruik in Excel de sneltoetscombinaties, of voeg het euroteken in via het menu. Je vindt het euroteken in Excel onder de symbolenlijst:
 • Ga naar het tabblad INVOEGEN in de menubalk
 • Klik op SYMBOOL en selecteer vervolgens het euroteken (€) uit de lijst met symbolen.
 • Klik op INVOEGEN om het euroteken toe te voegen aan de cijfers in de geselecteerde cel.

7. Euroteken maken in Google Spreadsheets

In Google Spreadsheets vind je het €-teken in de menubalk, bovenaan in je venster (links van de procenten). Door erop te klikken, krijgt het getal in de geselecteerde cel automatisch een eurowaarde.

8. Waar zit het euroteken op een Chromebook toetsenbord?

Voor het maken van een euroteken op een Chromebook, kun je de toetsenbordcombinatie AltGr + 5 gebruiken. Gebruik hiervoor de AltGr-toets die aan de rechterkant van het toetsenbord zit (dus niet de linker AltGr-toets).

9. Waar zit het euroteken op een AZERTY toetsenbord?

Het euroteken op een AZERTY toetsenbord vind je meestal als combinatie op de E-toets. Houd de AltGr-toets ingedrukt, druk op de E, en het euro teken zal verschijnen.
Bij een Apple (Mac) laptop of computer bevindt het euroteken op een AZERTY toetsenbord zich links van de ENTER toets. Druk op ALT of OPTION in combinatie met deze toets, om het teken te typen.

10. Waar zit het euroteken op een QWERTY toetsenbord?

Het euroteken op een QWERTY toetsenbord vind je bij een Windows computer vaak onder de 5-toets. Op een Apple (Mac) laptop of computer is dit bij QWERTY vaak de 2. Gebruik de eerder genoemde sneltoetscombinaties om het teken in te voegen.

11. Euroteken maken met de ALT-code

Om een ​​euroteken in Word of een ander document te typen, kun je ook gebruikmaken van de zogenaamde ‘ALT-code’. Let op: gebruik hiervoor de cijfers in het blok aan de rechterkant van je toetsenbord (dus niet de rij bovenaan). Het teken invoegen met de ALT-code, doe je als volgt:
 • Houd de ALT-toets ingedrukt
 • Typ ondertussen de cijfers 0,1,2,8
 • Laat dan de ALT-toets weer los
Het euroteken (€) verschijnt nu op de door jou aangegeven positie in je document.
Niet alle toetsenborden beschikken over een extra blok met cijfertoetsen aan de rechterkant.

12. Help! Het euroteken werkt niet meer

Werkt het typen van een euro teken op je toetsenbord niet? Dan heb je waarschijnlijk per ongeluk ergens op gedrukt, waardoor de toetsenbordinstelling is gewijzigd. Je moet het toetsenbord dan herstellen naar de oude instellingen. Hoe je dit doet, lees je hier.

13. Snelle oplossing voor het € teken!

Tot slot: wil je een snelle oplossing? Voer in de browser ‘euroteken’ in en selecteer het teken in de zoekresultaten met je muis. Via de copy-paste optie kun je het teken kopiëren en plakken in je document. Of… kopieer het rechtstreeks vanuit deze tekst. Daar komt ‘ie: €
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!