Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Weethetsnel

Weethetsnel
Heeft 790 instructies gemaakt

Transitievergoeding: wat is het en hoe werkt dat?

Transitievergoeding: wat is het en hoe werkt dat?
Omschrijving

Van Dale omschrijft ‘werk’ als ‘het verrichten van betaalde arbeid’. En in de basis is het ook zo: je werkt, en daar krijg je voor betaald. Toch betekent ‘werk’ veel meer voor een hoop mensen. Collega’s worden haast gezien als familie, en de werkzaamheden en het bedrijf zijn tekenend voor hun persoonlijkheid. Het is dan ook erg vervelend als je bedrijf je wil ontslaan. Hoewel je er emotioneel van ondersteboven zult zijn, zijn er gelukkig wel diverse regelingen om niet direct in financiële problemen te komen. Zo kun je bijvoorbeeld recht hebben op een transitievergoeding. Wanneer kun je hiervoor eigenlijk in aanmerking komen?

Handleiding

1. Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële compensatie. Word je bijvoorbeeld ontslagen, dan kan het zijn dat je een periode te overbruggen hebt tot je een nieuwe baan hebt gevonden. Of dat je jezelf moet omscholen door middel van een cursus of opleiding. De transitievergoeding is een door je werkgever uit te keren vergoeding die je hiervoor kunt gebruiken.

2. Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Bij beëindiging of het niet voortzetten van je contract kun je recht hebben op een transitievergoeding. Dit is ongeacht de tijd die je in dienst bent geweest, en het type arbeidsovereenkomst. Tegenwoordig hebben medewerkers namelijk al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ongeacht of ze een vast of tijdelijk contract hebben. Ook als een werkgever je gedeeltelijk ontslaat en vervolgens weer een contract aanbiedt met minder contracturen, kun je recht hebben op een transitievergoeding. Ben je een uitzendkracht? Ook dan heb je recht op een transitievergoeding.
Op de site van het FNV kun je een brochure downloaden met details en meer informatie over de transitievergoeding.
Wacht niet te lang met het aanvragen van een transitievergoeding, om te voorkomen dat het recht hierop vervalt.

3. Is er in de cao iets geregeld omtrent een transitievergoeding?

Veel medewerkers vallen onder een bepaalde cao. Is hierin een gelijkwaardige voorziening van een transitievergoeding opgenomen? Zoals bijvoorbeeld een werk-naar-werk-traject, of een andere regeling gericht op het voorkomen – of zo kort mogelijk houden - van werkloosheid? Dan heb je geen recht op een transitievergoeding.

4. Neem je ontslag vanwege verwijtbaarheid of nalatigheid van je werkgever?

Heeft je werkgever verwijtbaar gehandeld? Of is deze nalatig geweest door bijvoorbeeld niet adequaat te reageren op pestgedrag, of loon niet te betalen? Ook in dit geval kun je recht hebben op een transitievergoeding. Zorg er overigens wel voor dat je altijd eerst een jurist raadpleegt, voordat je je ontslag indient.

5. Hoe oud ben je?

Om recht te kunnen hebben op een transitievergoeding moet je bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal achttien jaar zijn.

6. Hoeveel uur werk je wekelijks?

Om recht te kunnen hebben op een transitievergoeding moet je minimaal twaalf uur per week werken.

7. Stem nergens direct mee in

Je baas of leidinggevende zal je waarschijnlijk in een een-op-een gesprek vertellen dat je contract beëindigd of niet verlengd wordt. Ook voor hen is dit geen leuk gesprek, en ze zullen dan ook alles gelijk zo snel mogelijk af willen handelen. Komen ze gelijk met een voorstel voor een transitie- of ontslagvergoeding? Laat je dan niet verleiden hier direct op in te gaan, ergens mondeling mee in te stemmen of iets te ondertekenen. Vraag de informatie op papier om er rustig over na te kunnen denken, en win juridisch advies in als je het niet eens bent met het voorstel.
Heb je een laag inkomen? Raadpleeg dan het juridisch loket voor gratis advies. In sommige gevallen kan het ook zijn dat de werkgever de juridische kosten betaalt bij een arbeidsconflict. Het is dus de moeite waard om dit na te gaan.
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!