Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Weethetsnel

Weethetsnel
Heeft 918 instructies gemaakt

Transitievergoeding: wat is het en hoe werkt dat?

Transitievergoeding: wat is het en hoe werkt dat?
Omschrijving

Het is erg vervelend als je weg moet bij het bedrijf waar je werkzaam bent, en je werkgever je wil ontslaan. Gelukkig zijn er diverse regelingen om niet direct in financiële problemen te komen. Zo kun je bijvoorbeeld recht hebben op een transitievergoeding. Wanneer kun je hiervoor in aanmerking komen? En wat is een transitievergoeding eigenlijk precies? In dit artikel lees je er meer over.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding

1. Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële compensatie. Word je bijvoorbeeld ontslagen, dan kan het zijn dat je een periode te overbruggen hebt totdat je een nieuwe baan hebt gevonden. Of dat je jezelf moet omscholen door middel van een cursus of opleiding. De transitievergoeding is een door je werkgever uit te keren vergoeding die je hiervoor kunt gebruiken.

2. Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Bij beëindiging of het niet voortzetten van je contract kun je recht hebben op een transitievergoeding. Dit is ongeacht de tijd die je in dienst bent geweest, en het type arbeidsovereenkomst. Tegenwoordig hebben medewerkers namelijk al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ongeacht of ze een vast of tijdelijk contract hebben. Ook als een werkgever je gedeeltelijk ontslaat en vervolgens weer een contract aanbiedt met minder contracturen, kun je recht hebben op een transitievergoeding. Ben je een uitzendkracht? Ook dan heb je recht op een transitievergoeding.
Op de site van het FNV kun je een brochure downloaden met details en meer informatie over de transitievergoeding.
Wacht niet te lang met het aanvragen van een transitievergoeding, om te voorkomen dat het recht hierop vervalt.

3. Is er in de cao iets geregeld omtrent een transitievergoeding?

Veel medewerkers vallen onder een bepaalde cao. Is hierin een gelijkwaardige voorziening van een transitievergoeding opgenomen? Zoals bijvoorbeeld een werk-naar-werk-traject, of een andere regeling gericht op het voorkomen (of zo kort mogelijk houden) van werkloosheid? Dan heb je geen recht op een transitievergoeding.

4. Hoe oud ben je?

Of je wel of geen gebruik kunt maken van een transitievergoeding, hangt ook samen met je leeftijd. Om recht te kunnen hebben op een transitievergoeding, moet je bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal achttien jaar oud zijn.

5. Hoeveel uur werk je wekelijks?

Daarnaast is het aantal uur dat je wekelijks werkt van belang. Om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding moet je minimaal twaalf uur per week werken. Ga dit soort details dus goed na, voordat je actie erop onderneemt.

6. Stem nergens direct mee in

Heb je een gesprek staan over je ontslag of over een regeling? Je baas of leidinggevende zal je waarschijnlijk in een een-op-een gesprek vertellen dat je contract beëindigd of niet verlengd wordt. Ook voor hen is dit geen leuk gesprek, en ze zullen dan ook alles zo snel mogelijk af willen handelen. Komen ze gelijk met een voorstel voor een transitie- of ontslagvergoeding? Laat je dan niet verleiden hier direct op in te gaan, ergens mondeling mee in te stemmen of iets te ondertekenen. Vraag de informatie op papier om er rustig over na te kunnen denken, en win juridisch advies in als je het niet eens bent met het voorstel.
Heb je een laag inkomen? Raadpleeg dan het juridisch loket voor gratis advies. In sommige gevallen kan het ook zijn dat de werkgever de juridische kosten betaalt bij een arbeidsconflict. Het is dus de moeite waard om dit na te gaan.

7. Neem je ontslag vanwege verwijtbaarheid of nalatigheid van je werkgever?

Neem je zelf ontslag? In uitzonderlijke situaties kun je dan alsnog een transitievergoeding krijgen. Heeft je werkgever verwijtbaar gehandeld? Of is deze nalatig geweest door bijvoorbeeld niet adequaat te reageren op pestgedrag, of loon niet te betalen? Ook in dit geval kun je recht hebben op een transitievergoeding. Zorg er overigens ook dan voor dat je wel altijd eerst een jurist raadpleegt, voordat je je ontslag indient.
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!