Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Redactielid01

Redactielid01
Heeft 61 instructies gemaakt

30 seconds spelregels overzichtelijk op een rijtje!

Omschrijving

Alle spelregels voor 30 seconds, zijn in deze instructie overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. Wil je weten hoe het spel werkt en ben je op zoek naar een handleiding erover? In de instructievideo wordt uitgelegd wat het doel is van het spel, hoe het spel verloopt en wat wel en niet mag tijdens het spelen. Op basis van deze regels kun je ook met een grote groep, het spel overzichtelijk en volgens de spelregels met elkaar spelen.
In de geschreven handleiding onder de video kun je alle uitleg rustig nog eens nalezen. Veel plezier gewenst.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding
Benodigdheden
 • Het 30 seconds spel - Bol.com
 • Minimaal 3 - maximaal 24 spelers

1. Doel van het spel 30 seconds

Het doel van het 30 seconds spel is om als team 5 begrippen die op een kaart staan en door een van de spelers worden omschreven, binnen 30 seconden te raden. Elk goed geraden begrip levert een punt op. Hoe meer punten je team aan het eind van iedere speelronde heeft, hoe meer velden je team zijn pion vooruit mag zetten. Wanneer je als team als eerste de finish op het speelbord hebt bereikt, heb je gewonnen.

2. Met hoeveel personen kun je 30 seconds spelen?

Het spel kan worden gespeeld vanaf circa 12 jaar met minimaal 3 tot maximaal 24 spelers. Je speelt in teams, waardoor je 30 seconds heel leuk kunt spelen met een grote groep.
Speel je het spel met 3 personen, dan is er 1 persoon die voor beide partijen de begrippen omschrijft. De andere 2 spelers spelen tegen elkaar.

3. De voorbereidingen van het spel

Voordat je met het spel begint, moet je de volgende voorbereidingen treffen:
 • Begin met het samenstellen van de teams. Dit kan willekeurig, maar ook door bijvoorbeeld jongeren tegen ouderen, vrouwen tegen mannen of partners tegen elkaar, te laten spelen.
 • Leg het speelbord op tafel met de dobbelsteen ernaast. Zet vervolgens de zandloper en de kaarthouder aan de zijkant van het bord en doe de kaarten in de houder.
 • Kies per team een kleur pion en zet deze op het startveld. Het team wordt hierna aangeduid met de kleur van zijn pion, zoals team groen of team rood.
 • Beide teams gooien met de dobbelsteen. Het team dat de meeste ogen heeft gegooid mag beginnen met het spel.
De voorbereidingen van het spel

4. Het begin van 30 seconds

Een van de spelers van het beginnende team gooit de dobbelsteen. Hij laat deze liggen met de gegooide ogen boven. De speler die de begrippen gaat omschrijven pakt een kaart uit de houder aan de kant met het woord ‘UIT’ erop. De speler moet nu de 5 begrippen omschrijven die op de kaart in het vlak staan met dezelfde kleur, als die van het veld waar de pion op staat. Gezien het veld 'start' blauw is, wordt er gestart met de blauwe begrippen.

5. 30 Seconds spelregels

Nadat het spel is gestart, zijn de spelregels als volgt:
 • De speler mag na het pakken van de kaart de begrippen op de kaart pas lezen als het andere team de zandloper heeft omgedraaid en ‘start’ heeft geroepen.
 • De speler begint daarna direct de begrippen te omschrijven, terwijl de overige spelers uit het team deze proberen te raden. De omschrijving van de begrippen mag in elke gewenste volgorde.
 • Als het zand op is en de tijd van 30 seconden dus voorbij, moet de speler direct stoppen met het omschrijven en mag er ook niet meer geraden worden.
 • Nu gaan de spelers van het team berekenen hoeveel velden hun pion vooruit mag worden gezet op het speelbord. Hoe dit berekenen gaat, lees je in de volgende stap.
 • Na het verzetten van de pion is het andere team aan de beurt om 5 begrippen te omschrijven en te raden. Ook dit team begint de eerste keer met de begrippen in het blauw, de kleur van het startveld. Tijdens het verdere spelverloop wordt wisselend de kleur aangehouden van het veld waarin op dat moment de pion staat.

6. De puntentelling van 30 seconds

Voor ieder goed geraden begrip krijg je als team 1 punt. Op het eind van iedere speelronde wordt er gekeken naar het totaal aantal goed geraden begrippen. Zijn dit er bijvoorbeeld 3, dan heb je als team 3 punten gescoord. Van dit aantal punten wordt vervolgens het getal dat aan het begin met de dobbelsteen is gegooid, afgetrokken. De uitkomst van deze som bepaalt hoeveel velden een team zijn pion naar voren mag verzetten.

Bijvoorbeeld: het getal op de dobbelsteen is 1. Er zijn 3 begrippen geraden. De pion mag nu 3 - 1 = 2 velden vooruit worden gezet.
Als het getal op de dobbelsteen 2 is en het aantal geraden begrippen is 1, dan zou de pion 1 - 2 = -1 veld mogen worden verzet. In dit geval, dus bij een negatieve uitkomst, blijft de pion op zijn huidige plek staan.

7. Wat mag wel en wat mag niet bij 30 seconds?

Bij 30 seconds gelden voor de speler die de begrippen omschrijft bepaalde regels. Wat mag deze speler zoal niet?
 • bij het omschrijven het begrip noemen of delen hiervan;
 • de technieken gebruiken ‘rijmt op’ of ‘klinkt als’;
 • verwijzen naar letters van het alfabet;
 • naar iets of iemand wijzen.
Wat mag deze speler wel?
 • praten, zingen, neuriën en gebaren maken;
 • de woorden 'en', 'de', 'het', 'and' en 'the' gebruiken als die in een te omschrijven naam voorkomen.

8. Wanneer is het spel 30 seconds afgelopen?

Zodra er een winnaar is, wordt het spel beëindigd. De winnaar is bij 30 seconds het team dat als eerste met zijn pion de finish op het speelbord heeft bereikt.

Wij wensen je veel plezier bij het spelen van dit leuke spel. We hopen dat je met bovenstaande spelregels erbij zowel met een kleine als met een grote groep spelers veel lol eraan beleeft! Wanneer is het spel 30 seconds afgelopen?
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!