Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Ditty

Ditty
Heeft 406 instructies gemaakt

Verkeersborden op het water: hoe werken ze?

Omschrijving

In deze instructie wordt een algemene uitleg gegeven over de verkeersborden op het water die je tegenkomt tijdens het varen met een boot. Om gevaarlijke situaties en boetes te voorkomen, is het belangrijk dat je je houdt aan deze verkeersborden en de verkeersregels op het water opvolgt. Bereid je daarom goed voor, zodat je weet welke betekenis de verschillende borden hebben en hoe je moet handelen als je ze tegenkomt. Veel vaarplezier gewenst!

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding

1. Verkeersborden op het water: verbodsborden

Een belangrijk verkeersbord op het water is het verbodsbord. Dit is een vierkant bord met een rode rand en een rode schuine streep van linksboven naar rechtsonder. Met dit soort borden wordt altijd iets aangegeven dat niet mag. Wat er verboden is, wordt op het bord aangegeven. Zo staat bijvoorbeeld het woord ‘sport’ voor ‘kleine schepen’ en betekent dit verkeersbord dat je als klein schip ergens niet mag varen. Verkeersborden op het water: verbodsborden

2. Betekenis gebodsborden

Gebodsborden op het water zijn onder meer de vierkante witte borden met een rode rand, met daarin een vermelding van iets waar je je verplicht aan moet houden. Zo wordt bijvoorbeeld een maximumsnelheid op een gebodsbord aangegeven met een zwart cijfer in het midden van het bord. Het cijfer 6 betekent dus in zo’n geval een maximumsnelheid van 6 kilometer per uur. Betekenis gebodsborden

3. Beperkingstekens op het water

Naast eerdergenoemde verkeersborden op het water zijn er ook de borden met beperkingstekens. Dit zijn onder meer de vierkante witte borden met een rode rand en een zwart driehoekje en vaak een getal erop. Deze borden geven de beperkingen aan met betrekking tot de vaardiepte, doorvaarthoogte en breedte van doorvaart of vaarwater.
  • Staat het driehoekje onderaan het bord met de punt naar boven dan betekent dit 'beperkte vaardiepte' en geeft eventueel een getal de vaardiepte aan in centimeters.
  • Staat het driehoekje boven in het bord met de punt naar beneden, dan wordt met het getal de maximum doorvaarthoogte aangegeven in meters.
  • Als er aan iedere zijkant van het bord een driehoekje staat met de punt naar het midden, dan wordt met het getal de maximum breedte van doorvaart in meters bedoeld.
Soms kun je deze borden tegenkomen met alleen driehoekjes erop en geen getal. In zo’n geval moet je even de kaart raadplegen. Beperkingstekens op het water

4. Richtingwijzer borden

Een ander gebodsbord is het richtingwijzer bord. Een rechthoekig wit verkeersbord met een rode rand en daarin een zwarte pijl. De richting waarin de pijl wijst geeft dan de verplichte vaarroute aan, zoals bijvoorbeeld naar rechts of naar links. Richtingwijzer borden

5. Wat betekenen de blauwe borden op het water?

Op de blauwe borden staan aanwijzingen die vaak best handig zijn om gebruik van te maken. Deze aanwijzingen kun je dus opvolgen of gebruiken, maar ze zijn niet verplicht. Wat betekenen de blauwe borden op het water?

6. Het bord verboden in te varen

Het verbodsbord dat betekent ‘verboden voor doorvaart’, onderscheidt zich door vormgeving en kleur van de andere verbodsborden. Het verticale bord is rood van kleur, met een witte rand en een brede witte dwarsbalk over het midden. Hiermee is dit belangrijke verkeersbord op het water duidelijk herkenbaar als algeheel verbod dat je ergens niet doorheen mag varen. Het bord verboden in te varen
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!