Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Weethetsnel

Weethetsnel
Heeft 918 instructies gemaakt

Hoe kun je lastige Engelse werkwoorden spellen in het Nederlands?

Hoe kun je lastige Engelse werkwoorden spellen in het Nederlands?
Omschrijving

Het Nederlands kent veel werkwoorden die uit het Engels komen, zoals 'deleten', 'e-mailen', 'squashen' en 'bridgen'. De spelling van de meeste daarvan is gemakkelijk, maar er zijn ook werkwoorden die lastiger te spellen zijn. Dit komt doordat de Engelse spelling afwijkt van de Nederlandse. In deze instructie leer je hoe je ook deze lastige werkwoorden voortaan correct spelt.

Bron: Het groene boekje - woordenlijst.org

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding

1. Bepaal de stam van het Engelse werkwoord

De stam van het Engelse werkwoord vormt de basis voor de spelling, zij het dat die stam in sommige gevallen zoals in het Engels gespeld wordt en in andere gevallen aan de Nederlandse spelling wordt aangepast.

De algemene regel voor het bepalen van de stam van het Engelse werkwoord luidt als volgt: je schrijft de stam van een werkwoord van Engelse herkomst op dezelfde manier als in het Engels. Ga bij het bepalen van de stam dus uit van de ' to'-vorm in het Engels.
Bijvoorbeeld:
Engelse vorm - 'to fax', 'to save'
Nederlandse vorm - 'faxen', 'saven'
Stam - 'fax', 'save'

Let op! Er zijn echter twee uitzonderingen op deze algemene regel.

1. Als het woord in het Engels eindigt op een dubbele medeklinker vernederlands je de stam en schrijf je een enkele medeklinker, tenzij dit een andere uitspraak oproept.
Bijvoorbeeld:
Engelse vorm - 'to volleyball', ' to paintball'
Nederlandse vorm - 'volleyballen', 'paintballen'
Stam - 'volleybal', 'paintball'

2. Als het woord in het Engels in de laatste uitgesproken lettergreep een lange 'oo' of daaraan verwante klank heeft, vernederlands je de stam en schrijf je 'oo' met een dubbel klinkerteken.
Bijvoorbeeld:
Engelse vorm - 'to promote', 'to score'
Nederlandse vorm - 'promoten', 'scoren'
Stam - 'promoot', 'scoor'

2. Vervoeg werkwoorden van Engelse herkomst zoals Nederlandse werkwoorden

Werkwoorden van Engelse herkomst vervoeg je op dezelfde manier als Nederlandse werkwoorden. Pas daarbij 't kofschip toe om de verleden tijd en het voltooid deelwoord te bepalen.

Bijvoorbeeld werkwoordvervoeging van 'saven':
Tegenwoordige tijd - save, savet, saven
Verleden tijd - savede, savede, saveden
Voltooid deelwoord - gesaved

Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!