Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Hans

Hans
Heeft 70 instructies gemaakt

Wat wordt in de Natuurkunde onder het begrip 'Vermogen' verstaan?

Omschrijving

In de Natuurkunde is 'Vermogen' de mogelijkheid om snel arbeid te verrichten in korte tijd. In de video wordt uitgelegd en in beeld gebracht wat in de natuurkunde onder Vermogen wordt verstaan.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding

1. Wat betekent in de natuurkunde Vermogen?

Vermogen betekent in de natuurkunde de mogelijkheid om snel Arbeid te verrichten in korte tijd. Vermogen, aangeduid met de P van Power, is dus de Arbeid die je verricht (energie) per tijdseenheid.

2. Hoe wordt vermogen uitgedrukt

Vermogen is arbeid per tijd en wordt uitgedrukt in joules per seconde of Watt.

3. Wat is een groter en een kleiner vermogen?

Twee personen verrichten dezelfde arbeid. De ene persoon doet het sneller, heeft dus een groter vermogen, dan de andere persoon met een kleiner vermogen. In de video kun je zien hoe dit werkt.
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!