1 instructie met sleutelwoord 'voltooid deelwoorden'