Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Ditty

Ditty
Heeft 406 instructies gemaakt

Hoe kun je dyscalculie, ofwel cijferblindheid, herkennen?

Hoe kun je dyscalculie, ofwel cijferblindheid, herkennen?
Omschrijving

Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met andere beperkingen. Naast problemen met rekenen hebben kinderen en volwassenen met discalculie vaak een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, een slechter geheugen, spellingsproblemen en gebrek aan inzicht. Vroeger werden kinderen met dyscalculie dom en lui gevonden, met als resultaat faalangst. Nog steeds wordt het probleem vaak onderschat. In dit artikel wordt uitgelegd wat de belangrijkste kenmerken van dyscalculie zijn.

Weethetsnel.nl kan een kleine vergoeding verdienen middels zogenaamde affiliate links in dit artikel.
Handleiding

1. Eén van de belangrijkste kenmerken van dyscalculie

Als er bij een normale intelligentie sprake is van een ernstige, hardnekkige rekenstoornis kun je te maken hebben met dyscalculie. Dat betekent dat ondanks héél veel en héél lang oefenen het rekenen, zoals bijvoorbeeld het tellen, breuken, verbanden tussen de getallen en hoofdrekenen, toch opvallend moeilijk blijkt te zijn.
Laat uw kind altijd testen om een totaalbeeld te krijgen van de rekenproblemen en om zeker te weten of het wel dyscalculie is.
Zowel jongens, als meisjes kunnen dyscalculie hebben.

2. Welke kenmerken heeft dyscalculie nog meer?

Mensen met dyscalculie hebben niet alleen problemen met rekenen, maar ook met geld, klokkijken, het meten, kortom alle disciplines waarbij getallen en cijfers een rol spelen. Bovendien geven het interpreteren van tabellen en afmetingen en het lezen van bijvoorbeeld muzieknoten vaak problemen, evenals ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht. Het beoefenen van een teamsport op een groot veld, zoals voetbal en hockey, kan daarnaast ook problematisch zijn.
Dyscalculie gaat niet over. Het kan soms wel verbeterd worden met speciale oefeningen.

3. Bijkomende verschijnselen van dyscalculie

Een extra bijkomend verschijnsel kan zijn traagheid. Daarnaast is de afkeer voor rekenen en strategische spelletjes en speelgoed groot.

4. Dyscalculie testen

Hoe weet je of je dyscalculie hebt? Dit kan worden vastgesteld op basis van zogenaamde DSM-IV-TR™ criteria, een classificatiesysteem voor leerstoornissen. Laat een test hiervoor altijd uitvoeren door een GZ-geregistreerde psycholoog. Voor het vaststellen van de diagnose moet worden uitgesloten dat de rekenproblemen een andere oorzaak hebben, zoals een andere stoornis of slecht rekenonderwijs op de basisschool waar het kind onderwijs volgt.
Geleerden zijn er nog niet uit wat nu precies de oorzaken van dyscalculie zijn. Er wordt op verschillende plaatsen onderzoek naar gedaan. Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond.
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!
Gerelateerde instructies