1 instructie met sleutelwoord 'clarifiëren roomboter'