Bewaar deze instructie in een nieuwe afspeellijst of selecteer een bestaande.

Afspeellijsten zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers

Bestaande afspeellijsten

WeetHetSnel gebruiker Weethetsnel

Weethetsnel
Heeft 693 instructies gemaakt

Wat is ISO 26000 en wat doet de NEN?

Omschrijving

MVO en duurzaam ondernemen zijn tegenwoordig erg belangrijk geworden in het bedrijfsleven. Wat houdt duurzaam nou precies in? Onder ISO 26000 vallen internationale richtlijnen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en heeft deze richtlijnen vertaald naar Nederlandse normen. In deze instructievideo wordt uitleg gegeven over wat NEN doet met ISO 26000 en wat de kernrichtlijnen zijn. In de handleiding eronder kun je de informatie nogmaals nalezen. Bron: NEN

Handleiding

1. Wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen in?

Bij MVO wordt een balans gezocht tussen People, Planet en Profit. People gaat over de menselijke en sociale aspecten binnen een organisatie. Planet draait om het milieu en profit staat voor het streven naar winst. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen draait het niet alleen om de eigen organisatie, maar ook om de organisatieketen o.a. de leveranciers.

2. Wat houdt duurzaamheid in?

Duurzaamheid wil zeggen dat je rekening houdt met de volgende generaties en deze niet met problemen opzadelt.

3. Waar staat ISO 26000 voor?

ISO 26000 zijn de nieuwe richtlijnen die gelden voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. People, Planet en Profit is vertaald in zeven kernthema's en deze zijn vervolgens vertaald in 36 issues. De zeven kernthema's zijn: behoorlijk bestuur, mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden, eerlijk zakendoen, consumenten belangen en maatschappelijke betrokkenheid.

4. Wat doet NEN met ISO 26000

NEN geeft voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen aan bedrijven die zich bewust zijn van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar die dit niet kunnen implementeren binnen het bedrijf.
Tips of opmerkingen? Plaats deze hier!
Gerelateerde instructies